Skip links

Privacybeleid

Download in PDF

Wij zijn Witgoed Specialist Brabant. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben
we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze
gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website
www.witgoedservicekeeskeij.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen
jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

JONGER DAN 16 JAAR
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en
Diensten te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip
“persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is
in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

JOUW TOESTEMMING
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een
account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij
mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben
we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens
niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:
Je naam
Je adresgegevens
Je woonplaats
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres
Je betaalgegevens
We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:
De naam van de browser die je gebruikt
Het besturingssysteem dat je gebruikt
De service provider waarmee jij internettoegang hebt
Login

PRIVACY POLICY Witgoed Specialist Brabant
Op je account slaan we de volgende gegevens op: voornaam, achternaam, email adres, telefoonnummer en
adresgegevens.. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak
van je eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.
Bestellingen
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens
registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens
gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan Mollie
B.V., ING Bank N.V. noodzakelijke persoonlijke gegevens.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee
samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

BEVEILIGING
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of
verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw
gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

BEWAARTERMIJN
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder
omschreven.

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een
verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens
die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming
met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven
aan online opslagservices, cloud dienstverleners, financiële dienstverleners, webdesign bureau. Zij zullen zorg
dragen voor voor de opslag en hosting van de website, analysatie van gebruikers, verwerken van (automatische)
betalingen, ontwikkeling en onderhoud van de website. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante
Wetgeving.

DOORGIFTE
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen
jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven
dan die hierboven genoemd zijn.

LINKS
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de
privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende
website te lezen.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De
browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site
het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor
dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
je veilig winkelt bij Witgoed Specialist Brabant
je reviews kunt lezen en schrijven
de website snel is
we verbeteringen kunnen testen
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer
opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder
goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: https://www.witgoedservicekeeskeij.nl/wpcontent/uploads/2017/07/cookieverklaring.pdf.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een
notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun emailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als
gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

JOUW RECHTEN
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling
of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op
een zwarte lijst;
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan
een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens
onrechtmatig verwerken;
Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je
de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens.

CONTACT
Witgoed Specialist Brabant
Julianastraat 79
5121 LN Rijen
KvK-nummer: 63265028
+31 (0)6 2129 4409
info@witgoedservicekeeskeij.nl

Chat openen
Hallo 👋 Storing of vraag? Stuur gerust een WhatsApp berichtje!